Monday, August 5, 2013

Tiếp Vương Nghị, TBT Nguyễn Phú Trọng không nhắc tới DOC và COC

Vương Nghị thăm  VN, dẻo mép "mong muốn cùng với Việt Nam tăng cường mở rộng, đi sâu hợp tác trên mọi lĩnh vực theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” nhằm không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. " và trịnh thượng "cảnh báo "một số thế lực và quốc gia cá biệt chớ có sinh sự", khuấy căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời rêu rao về cái gọi là "chủ quyền" hết sức phi lý và phi pháp đối với quần đảo Trường Sa của Việt NamVương Nghị khẳng định một cách ngoan cố rằng Trung Quốc sẽ "bảo vệ" cái gọi là chủ quyền ấy một cách "rõ ràng, kiên quyết, nhất quán"."

Nhờ chuyến thăm này mà nhân dân được thông báo ta đã mất toàn vẹn chủ quyền Thác Bản Giốc: "hai Bộ Ngoại giao sẽ tích cực thúc đẩy các cơ quan hữu quan trao đổi để sớm ký kết Hiệp định về hợp tác khai thác tiềm năng du lịch khu vực thác Bản Giốc"

Tiếp sứ Tàu, trong khi ông Phạm Bình Minh " nhấn mạnh, hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)."

và ông Nguyễn Tấn Dũng lặp lại "hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)."

thì ông Nguyễn Phú Trọng không nhắc đến hai cụm từ DOC và COC, ngược lại "khẳng định thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là chủ trương nhất quán và cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam."

No comments:

Post a Comment