Saturday, February 2, 2013

Ngọn đuốc tư tưởng Kim Nhật Thành và hiện thực đói nghèo Triều Tiên

Nạn đói năm Ất Dậu là một nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng từ tháng 10 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945 làm khoảng từ 400.000 đến 2 triệu người dân chết đói (wikipedia). Dù đói kiệt và chấp nhận chết, ở nước ta chưa từng xẩy ra việc người ăn thịt người- ít ra chưa thấy tài liệu nào, bằng chứng nào nói đến điều đó, mà chỉ có những tấm gương lá lành đùm lá rách, nhường cơm sẻ áo được lưu truyền.

"Nạn nhân đầu tiên của nạn đói tại Bắc Triều Tiên là trẻ em "
Nguồn: rfi tiếng Việt, 18/5/2012
Ấy vậy mà ở nước Trung Hoa XHCN trong thời ky Đại nhảy vọt, cách đây trên 50 năm, người Tàu đã ăn thịt đồng loại. Và khoảng gần 20 năm lại đây tại nước Triều Tiên XHCN nhân dân triền miên đói, có những trường hợp cha mẹ phải giết con ăn thịt. (Đọc

Dân Bắc Triều Tiên giết người ăn thịt, vì quá đói )

"Ngọn đuốc vinh quanh"- tư tưởng Juche XHCN Kim Nhật Thành- đã đẩy 1/2 dân tộc Triều Tiên đến thảm họa đó. 1/2 dân tộc Triều Tiên còn lại ở phía Nam- dưới tên gọi Hàn Quốc- là một đất nước giàu mạnh, văn minh. Cùng một dân tộc, chỉ vì lựa chọn khác nhau triết lý tổ chức xã hội mà hiện tại và tương lai con người ta khác nhau đến thế!

Nước ta đang ở thời điểm khủng hoảng toàn diện. Việc định hướng lại, lựa chọn chiến lược để dân tộc phát triển nhân bản và giàu mạnh có là cơ sở cho việc sửa đổi hiến pháp hiện hành? Hay chỉ là sửa để củng cố cái cũ, kéo dài sự trì trệ và đẩy khủng hoảng kinh tế xã hội tới một sự hỗn loạn xã hội toàn diện?

No comments:

Post a Comment