Thursday, February 21, 2013

Lời nói của PGS TS Nguyễn Viết Thông về đảng CSVN từ 2/2012-2/2013


Chỉnh đốn Đảng cần bắt đầu từ những người lãnh đạo

(Thanh niên, 3/2/2012)
"Tôi đồng tình với dư luận trong Đảng và xã hội hiện nay là nếu không thực hiện hiệu quả, có kết quả việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng lần này thì không còn gì để cho dân tin nữa. Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, và 5 năm vừa qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đều chưa đạt yêu cầu đề ra, lòng tin của nhân dân đối với Đảng đã giảm sút. Lần này phải quyết tâm làm, tình thế đã đòi hỏi không làm không được nữa. Cho nên nói bắt đầu từ đâu, tôi vẫn cho rằng phải bắt đầu từ 200 đồng chí ủy viên trung ương: cơ chế, chính sách cũng từ 200 đồng chí, vai trò, nêu gương cũng từ 200 đồng chí..."
Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) (Nhân dân, 20/2/2013)
"Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Ðảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Ðảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng. Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Ðảng Cộng sản Việt Nam là "Ðảng ta"."

Và đau buồn vì Đảng bất chấp cảnh báo của Trí thức cùng những can ngăn của Đại tướng Võ nguyên Giáp, cứ làm boxit Tây nguyên: Bauxite Tân rai và Nhân cơ- Tạm dừng là thượng sách và Cảng chuyên chở bauxite: Trật một li, đi ngàn tỉ

Một sô công trình của nhà lý luận Mác-Lê Nguyễn Viết Thông (ở đây)

2 comments: