Tuesday, February 12, 2013

Học quá khứ, hiểu hiện tại để nhận diện tương lai

Nguyễn Ngọc Giao: "Từ Hiệp định Paris đến "Bên Thắng Cuộc"" (Diễn đàn, 10/2/2013)

Lê Đăng Doanh: "Việt Nam cần lột xác trong năm con rắn Quý Tỵ" (VOA, 11/2/2013, viet-studies.info 12/2/2013)

4 comments: