Sunday, February 3, 2013

Để Dân tộc vượt qua khủng hoảng toàn diện hiện nay, Hiến pháp mới cần phải là nền tảng của một nền chính trị Dân Chủ của những con người Tự Do- Bình Đẳng

Nền giáo dục khai phóng (Andrew Chrucky, Tia Sáng, 23/6/2012)
Tinh thần khai phóng (Nguyễn Thị Từ Huy, 10/1/2013)

Mở đường cho giáo dục khai phóng (Hoàng Tụy, Vietnamnet, 25/10/2012)

Hiến pháp 2013 cần “giải cứu” giáo dục (sinh viên Phạm Lê Nguyên Các, BBC, 4/2/2013)

Giáo sư Phạm Xuân Yêm: ĐỂ CÓ MỘT NỀN GIÁO DỤC - KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, CẦN MỘT NỀN VĂN HÓA KHAI PHÓNG (Văn hóa Nghệ An, 7/11/2012)


"Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ." 
và: 
"Dân chủ là chìa khóa đi tới tự do hạnh phúc."(Nguyễn Văn An)
Năm nay chỉ có 2 "Điện mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam "(Báo điện tử ĐCSVN, 2/2/2013)

No comments:

Post a Comment