Sunday, February 17, 2013

Góp ý cho Hiến pháp của Dân, do Dân, vì Dân

TBT Nguyễn Phú Trọng nói về Góp ý hiến pháp và các phản biện của nhân dân: nhà báo Nguyễn Đắc Kiên- nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị buộc thôi việc;  nhà báo Võ Trọng Tạo;  họa sỹ Đỗ Đứctranhung09-blog; GS Hoàng Xuân Phú; Nhà văn Phạm Đình Trọng; Đồng Phụng Việt
"Cầu mong cho tổ tông sông núi phù hộ cho đất nước sớm thoát cảnh nô lệ. Mọi thứ còn chưa bắt đầu các bạn ạ. Tôi muốn nhắc lại một câu này, dân chủ là tiến trình không thể đảo ngược, nhưng cũng là tiến trình đòi hỏi thật nhiều sự kiên nhẫn. Còn câu này tôi nói thêm, và nhiều lòng dũng cảm, sự kiên quyết và trí tuệ nữa. Cầu mong bình an cho tất cả." (Nguyễn Đắc Kiên, thơ)
Thị trường chứng khoán? Chứng khoán sáng 26/2: 30 phút kinh hoàng

PGS.TS Ngô Huy Cương - Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội: Quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân


No comments:

Post a Comment