Saturday, February 4, 2012

Ở hiền gặp... Lành

Họ Phạm ở Hồng Thái (A,B), huyện Hồng ngự, Đồng tháp thật có hồng phúc. Hẳn nhiều đời ông bà tổ tiên sống nhân đức, nên con cháu được sống dù nghèo, dù vất vả mà vẫn thơm thảo và trong vòng hơn hai tháng qua được trời hai lần ban phúc.
- Hôm 15/11/2011 chị Lành "bán xổ số “đổi” vé trúng 6,6 tỷ lấy... 200 ngàn đồng". Rồi "trước tết chị mua 2,5 tấn gạo biếu những người ở trọ cùng chị tại huyện Bến Lức (Long An) và người nghèo ở ấp Long Hữu (xã Long Khánh A). Lần này chị tiếp tục biếu bà con 1,5 tấn gạo và sẽ trở lại Bến Lức bán vé số ngày 6.2."
- Hôm 1/2/2012, chị Chiều là "Em chị Lành vé số cũng trúng độc đắc tiền tỷ""!

Dù vừa rồi có chuyện chẳng vui- hai thằng thanh niên sức dài vai rộng giả danh nhà báo tới lừa ("2 nhà báo lừa tiền triệu chị Lành “vé số” đầu thú"), nhưng chúng nó cũng chỉ để kiếm ăn vặt dăm triệu bạc, chưa tới 1% của mấy "Ván cờ 5 tỷ đồng: Ngẫu nhiên bị lộ?" của các quan tầm tầm ở Sóc Trăng mà tài sản nếu không ăn cắp của dân của nước thì không thể có nhiều đến thế. Rõ ràng dù ăn cắp vặt hay ăn cắp tiền tỷ thì dù người tha trời cũng chẳng tha!

Bài học đạo đức "sống nhân đức để phúc cho con cháu" và "ở hiền gặp lành" có cần không cho các cuộc vận động chống "chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi", "tham nhũng, lãng phí", "vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước", "chạy chức chạy quyền", "suy thoái về đạo đức, lối sống" (Đọc Chỉnh đốn Đảng và niềm tin đồng thuận) hiện nay?


Đọc thêm bài học về chữ Tín của GS Nguyễn Minh Thuyết: "Vụ con đuổi cha mẹ ra đường: Phải chăng đạo đức xã hội đã suy đồi?"

No comments:

Post a Comment