Thursday, February 2, 2012

Kiểm điểm ngày 3/2: Chỉnh đốn Đảng là đề cao Quyền dân

BẢN KIỂM ĐIỂM NGÀY 3/2/2012
(Nhân đọc Nguyễn Đăng Tấn, vietnamnet, 3/2/2012, "Chỉnh đốn Đảng và niềm tin đồng thuận", các đoạn câu đánh dấu màu trích từ bài đ/c Tấn)

Một số biểu hiện suy thoái trong đảng:
"chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi"
"tham nhũng, lãng phí"
"vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước"
"chạy chức chạy quyền"
"suy thoái về đạo đức, lối sống"
Vì sao thế?
"Khái niệm phục vụ dân bây giờ không còn nguyên nghĩa:"
(vì động lực) "lợi ích" (cá nhân, phe nhóm)
Vậy làm thế nào?
"chỉnh đốn được bắt đầu từ cấp cao nhất của Đảng"
nhưng:
"Tự gột rửa thì không bao giờ được mà phải có chế tài "
mà toàn đảng thì vẫn:
"thừa quyết tâm nhưng thiếu biện pháp"
Bởi:
"Nói như nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cần tập trung ở số ít đảng viên có chức có quyền và làm từ trên."
mà đa số đảng viên phải tuyệt đối trung thành cấp trên theo đúng nguyên tắc tập trung, và hơn nữa
"suy cho cùng, cũng là đảng viên nhưng không có chân trong hệ thống thì cũng chỉ là người dân bình thường"(!) nên họ cũng như dân không có quyền đề ra các biện pháp chỉnh đốn đảng!

Vậy làm sao đây ta? Ai sẽ phải đặt ra "chế tài" giúp số ít đảng viên có chức có quyền từ cấp cao nhất "gột rửa" bây giờ? Chủ nghĩa Duy vật không công nhận đấng siêu nhiên/siêu nhân như Phật- Chúa - Thánh, Thần! Học tập Đạo đức Bác Hồ thì làm cả chục năm rồi mà vẫn chưa hiệu quả bao nhiêu! 


Nghĩ đi nghĩ lại bỗng cái đầu lóe sáng, mà cũng chẳng có gì quá ghê gớm, chẳng qua lâu ngày, 61 năm rồi, mọi người quên thôi! Vì Đảng không chỉ là "người đầy tớ trung thành của nhân dân" (Hồ Chí Minh), sự thật là Đảng từ Nhân dân mà ra. Nhân dân là Mẹ, có mẹ nào không muốn con mình khôn ngoan, giỏi giang và lương thiện? Trở về với Mẹ hiền là trở về với chính Đạo đức dân tộc, trả lại mẹ Quyền được dạy bảo con nên người. Vậy đâu phải là thuốc đắng, mà là liều thuốc bổ tinh thần, là tình yêu bao dung của mẹ muôn đời luôn dành cho con!
Rõ ràng: QUYỀN DÂN là liều thuốc duy nhất để Chỉnh đốn Đảng!
Tức là: Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Luât-Pháp được nhân dân đồng thuận và chịu sự giám sát của Nhân-dân, hay:
PHÁP QUYỀN VÀ DÂN CHỦ!


Đọc Nguyễn Đăng Tuấn, vietnamnet, 3/2/2012  
Chỉnh đốn Đảng và niềm tin đồng thuận
Cập nhật lúc 03/02/2012 06:02:00 AM (GMT+7)
- Giai đoạn mới, thời cơ mới, chỉnh đốn Đảng sẽ mang lại niềm tin với những con người đủ tầm để chèo lái đất nước. Đó cũng là hy vọng của toàn dân tộc đối với Đảng.

Hội nghị Trung ương 4 ra Nghị quyết về công tác chỉnh đốn Đảng. Có thể nói đó là công việc thường xuyên của Đảng. Qua mỗi chặng đường phát triển bất cứ một đảng chân chính nào cũng cần xem xét đánh giá lại công tác chỉ đạo lãnh đạo, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời phải chỉnh đốn để phù hợp với tình hình. 
Còn nhớ trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn quyết liệt, Bác Hồ đã nói về công việc chỉnh đốn Đảng. Người tiên đoán cuộc kháng chiến sẽ thắng lợi và tất yếu cần chỉnh đốn Đảng để đáp ứng được tình hình. 

Hiện nay chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, hội nhập sâu với thế giới, tìm đường vượt thoát khỏi cái ranh giới “bẫy thu nhập trung bình”, đây là cuộc chiến đầy khó khăn. Hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị cần có quyết tâm cao, có trí tuệ vượt bậc, có bản lĩnh để đưa dân tộc vượt thoát, bằng không chúng ta cứ luẩn quẩn ở ranh giới của sự nghèo hèn lạc hậu. 

Tuy nhiên, nhìn lại đội ngũ, có thể thấy còn nhiều hạn chế chưa đủ khả năng đáp ứng được tình hình như Hội nghị Trung ương chỉ ra.

Vì vậy, phát biểu bế mạc Hội nghị, sau khi nêu thực trạng tình hình, Tổng bí thư yêu cầu: “Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi; đẩy lùi một bước quan trọng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước”. 

Đảng ta có gần ba triệu đảng viên. Họ đã làm tròn sứ mệnh mà Đảng giao. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế yếu kém như vấn nạn chạy chức chạy quyền (và) suy thoái về đạo đức, lối sống

Bây giờ nói dân còn tin Đảng không? Dân vẫn tin. Những mục tiêu, lý tưởng của Đảng vẫn là hy vọng của người dân. Nhưng một số cán bộ thoái hóa biến chất làm cho quần chúng nghi ngờ. 

Mỗi một đảng viên thoái hóa, mỗi một tổ chức Đảng yếu kém là làm xa đi, vơi đi một ít niềm tin của dân với Đảng...

Có một thực tế hiện nay là mối quan hệ Đảng - Dân cần phải tăng cường và củng cố. Ở đây muốn nói không chỉ niềm tin mà cả lợi ích. Chúng ta thường hay nói: Tất cả mọi lợi ích đều ở nơi dân, đều vì nhân dân nhưng thực tế còn nhiều điều đáng suy nghĩ. Khái niệm phục vụ dân bây giờ không còn nguyên nghĩa. 

Người dân quen nhìn thực tế. Hàng loạt dự án ở các thành phố, thị xã thu hồi đất của dân cho nhà đầu tư với mức đền bù thấp gây bất bình trong quần chúng dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. 

Theo số liệu thống kê, hệ số chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của nhóm 20% cao nhất so với nhóm 20% thấp nhất trong cả nước năm 1990 là 4,1 lần, năm 1991 là 4,2 lần, năm 1993 là 6,2 lần, năm 1994 là 6,5 lần, năm 1995 là 7,0 lần, năm 1996 là 7,3 lần, năm 1999 là 7,6 lần, năm 2002 là 8,1 lần và năm 2004 là 8,4 lần. Trong 14 năm, hệ số chênh lệch tăng lên 2,05 lần. 

Chỉnh đốn Đảng là cơ hội để làm cho sự đồng thuận ngày một củng cố, trở thành sức mạnh, niềm tin gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc. Đúng như Nghị quyết đã vạch ra là công cuộc chỉnh đốn được bắt đầu từ cấp cao nhất của Đảng. Cấp cao nhất có trong sạch mới là tấm gương cho cấp dưới, mới không "giật mình”. Tự gột rửa thì không bao giờ được mà phải có chế tài có biện pháp bởi thực trạng phải cần “thuốc đắng giã tật”. 

Chúng ta thừa quyết tâm nhưng thiếu biện pháp là một thực tế. Chỉnh đốn không nên làm tràn lan, vì suy cho cùng, cũng là đảng viên nhưng không có chân trong hệ thống thì cũng chỉ là người dân bình thường. Nói như nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cần tập trung ở số ít đảng viên có chức có quyền và làm từ trên.

Giai đoạn mới, thời cơ mới cần có những con người đủ tầm để chèo lái đất nước. Đó cũng là hy vọng của toàn dân tộc đối với Đảng.

Nguyễn Đăng Tấn 

Vietnamnet
© 2010 Báo VietNamNet. All rights reserved.
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.

No comments:

Post a Comment