Monday, April 28, 2014

TỄU - BLOG: ĐẾN ĐH SƯ PHẠM HN CHUYỂN THƯ TỚI ÔNG HIỆU TRƯỞNG ĐHSP HN VỀ "VỤ NHÃ THUYÊN"

TỄU - BLOG: ĐẾN ĐH SƯ PHẠM HN CHUYỂN THƯ TỚI ÔNG HIỆU TRƯỞNG V...: Tường trình của Nguyễn Xuân Diện: ĐẾN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỂ ĐƯA THƯ CHO HIỆU TRƯỞNG PHẢN ĐỐI VỤ TƯỚC BẰNG CỦA CÔ ĐỖ THỊ THOAN...

Rất mong ông HT Nguyễn Văn Minh là người biết lắng nghe và dám sửa sai theo kiến nghị của 266 nhà nghiên cứu KH và giáo dục!

No comments:

Post a Comment