Wednesday, November 14, 2012

Vì sao đ/c x, y hay z không có tội, hay Chúng ta có chống được tham nhũng không?

Cách đây hơn 6 năm các nhà nghiên cứu quốc tế độc lập đã chỉ ra rằng Tham nhũng ở Việt nam ta đã trở thành một phần hữu cơ- mang tính cơ cấu- trong hệ thống thể chế, mà chúng ta không thể chống được nếu không có sự cải tổ triệt để triết lý tổ chức-quản trị xã hội. Những nỗ lực thực tâm nhưng bất thành của lãnh đạo đảng CS VN qua hội nghị tw 6 vừa qua là sự minh họa cho các nhận định chính xác của các nhà quan sát độc lập ngay từ 6 năm trước:

- Gs Scott Fritzen, trường hành chính công Singapore, bbc 14/4/2006: Người nước ngoài nói về tham nhũng
- Gs Yoshiharu Tsuboi, ĐH Waseda, bbc 17/4/2006: 'Tham nhũng giúp bảo vệ quyền lực'
- Gs Carlile Thayer, học viện quốc phòng Úc, 27/4/2006: Chống tham nhũng không có lời giải? 

Toàn văn bài của Gs Tsuboi: Corruption in Vietnam, Yoshiharu Tsuboi (Waseda University)
GS Yoshiharu Tsuboi: Người Việt cần trong sạch
"Nhiều người cho rằng Việt Nam nên nỗ lực phát triển kinh tế, nhưng theo nhà nghiên cứu Yoshiharu Tsuboi, cái Việt Nam cần nhất hiện nay vẫn là phát triển văn hóa. Một nước có thể nhỏ về diện tích nhưng vẫn rất giàu có về mặt văn hóa.

Phát triển văn hóa, chính là phát triển con người. Trước khi chia tay với bạn đọc của ông ở TPHCM, Yoshiharu Tsuboi nói một câu rất ý nghĩa: “Cần phải tạo ra thật nhiều những con người biết sống trong sạch. Chính họ là sức mạnh cho đất nước Việt Nam”."

No comments:

Post a Comment