Sunday, November 25, 2012

Những vấn đề của khoa học Việt Nam


GS Phạm Duy Hiển: Khoa học VN kẹt trong phi chuẩn mực, bệnh hành chính hóa và tư duy ăn xổi

TS sinh 1981: Tiến sĩ vật lý đi dạy phổ thông

Duy Khiêm: Bàn về hiện tượng "chảy máu chất xám"

Trăn trở của trí thức lang thang ở nước ngoài- về hay ở?: Nỗi lòng giáo sư đi 'xây nhà hàng xóm'; Tranh luận về giáo sư 'xây nhà hàng xóm'

Vũ Cao Đàm chỉ ra lý do vì sao Khoa học (và Giáo dục) không phát triển được: Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị

Và những vở hài kịch của lớp trí thức "hàng đầu": 'Mùa giáo sư' (23/11/2012); Tù mù bổ nhiệm giáo sư (25/11/2012)

Trăn trở của GS Hà văn Thịnh: Bằng cấp rởm cũng là phiếu 'bé ngoan'... ra tiền (22/11/2012)

Trăn trở của GS Pierre Dariulat: Đào tạo tiến sĩ: Đối diện với thực tế

Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi!
No comments:

Post a Comment