Tuesday, November 27, 2012

Hộ chiếu Trung quốc in hình lưỡi bò

Phản ứng của gười dân Philippine như thế này. Còn chúng ta?
Ảnh copy lại từ: http://www.boxitvn.net/bai/43021
Dù là anh photoshop thì ý nghĩa của nó không thay đổi!

No comments:

Post a Comment