Monday, October 1, 2012

Các ý kiến về cải cách Giáo dục-


Bộ phận trì trệ cản trở đổi mới GD chính là hệ thống quản lý giáo dục từ trung ương đến các địa phương và đến tận các nhân sự hiệu trưởng các trường. Trừ một số ít thực sự tâm huyết với giáo dục và mong muốn đổi mới, ví dụ vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ phó Vụ GD Đại học Lê Viết Khuyến, v.v., đa số các nhân sự quản lý các cấp không có động lực đổi mới vì họ là các quan chức ngồi mát ăn bát vàng. Đổi mới là động đến quyền & lợi của họ!

Lực lượng bức xúc, đòi hỏi cải cách là các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp và toàn xã hội tất cả những ai đang có con em cháu đang ngồi trên ghế nhà trường. Hiểu được điều này ta sẽ thấy đề nghị của các nhân sỹ tâm huyết về việc thành lập một Ủy ban cải cách GD độc lập với bộ GD&ĐT là yếu tố quyết định sự thắng lợi của những cải cách nếu có trong thời gian tới!


Ý kiến của GS Hoàng Tụy và nhiều người khác, Tuổi trẻ, 10/10/2012: Cấp bách đổi mới giáo dục
GS Hoàng Tụy, GDVN 1/10/2012: GS Hoàng Tụy: "Giáo dục của ta đang lạc điệu với thế giới văn minh"
GS Phạm Phụ, GDVN 29/9/2012: GS Phạm Phụ: Giáo dục Việt Nam vẫn thuộc nhóm yếu kém nhất
GDVN 29/9/2012: Nguyên PCT nước Nguyễn Thị Bình: "Giáo dục Việt Nam đi ngược quy luật"
Đọc Sài Gòn GPO, 3/10/2012: Trí thức Hà Nội gửi kiến nghị đổi mới giáo dục
Đọc Vietnamnet, 30/9/2012: Giáo dục: Tiếp tục giam hãm hay khai phóng? 
Đọc Thanh niên, 2/10/2012: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: Phải có tư duy hệ thống
Thực trạng GDĐH, vietnamnet, 27/9/2012: Những chấm phá buồn của bức tranh đại họcGiáo dục
Cỡ chữ : A- A+

No comments:

Post a Comment