Sunday, August 5, 2012

Lòng tự trọng còn là thứ xa xỉ thì nói gì đến văn hóa !

Nguồn: Vietnamnet 30/7/2012
TS Phạm Huy Thưởng "chửi" đến thế này là nặng lời nhất rồi: "Với "thành tựu" văn hóa duy nhất hiện nay là thi hoa hậu thì nói về văn hóa là quá xa vời. Một đất nước có hơn 9.000 giáo sư mà chỉ có 12 bằng phát minh trong 10 năm thì còn gì là văn hóa và khoa học. Lòng tự trọng còn là thứ xa xỉ thì nói gì đến văn hóa "

Đọc: Vietnamnet 30/7/2012Hà Nội: Lòng tự trọng còn là thứ xa xỉ thì nói gì đến văn hóa !

No comments:

Post a Comment