Sunday, June 1, 2014

TỄU - BLOG: HỌ ĐÂU CÓ NGHĨ ĐẾN DÂN ĐẾN NƯỚC, HỌ CHỈ NGHĨ ĐẾN ĐỚP VÀ ĐỚP

TỄU - BLOG: HỌ ĐÂU CÓ NGHĨ ĐẾN DÂN ĐẾN NƯỚC, HỌ CHỈ NGHĨ ĐẾN Đ...: Từ đăng cai Asiad đến xây 50 nhà hát "nghìn ghế":  Lãng mạn viển vông!?  VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông,...

1 comment: