Monday, June 9, 2014

AIVIET NGUYEN: Mục đích chân chính của việc Trung quốc đả kích Việt nam

AIVIET NGUYEN: Mục đích chân chính của việc Trung quốc đả kích Vi...: 中国出手打 击越南真正目的曝光 世界都胆 寒 Phơi bày mục đích chân chính của việc Trung Quốc ra tay đả kích Việt Nam  thế giới đều khiếp sợ Người dịch: Ng...

Mục đích việc Tàu cộng đưa giàn khoan HD981 ra biển Đông là đây?
"Tuy rằng Phi Luật Tân bắt giữ Trung Quốc ngư dân trước, nhưng Trung Quốc chủ động khiêu khích với Việt Nam xung đột trên biển, chứng tỏ “Định lực chiến lược” của Trung Quốc .
Trung Quốc không theo mưu đồ chiến lược cùng tiết tấu chiến lược do Tây phương thiết kế mà nhảy múa, đã làm hỗn loạn tiết tấu chiến lược Tây phương, bức bách lãnh đạo Việt cộng thanh lý những người theo Tây phương —— là phái thân Tây phương do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, phát huy sức mạnh khống chế Nam Hải"...

No comments:

Post a Comment