Sunday, June 15, 2014

TÂM SỰ Y GIÁO: NHỮNG CÂU NÓI VỀ HÒA BÌNH CỦA TẬP CẬN BÌNH VÀ CỦA ADOLF HITLER

TÂM SỰ Y GIÁO: NHỮNG CÂU NÓI VỀ HÒA BÌNH CỦA TẬP CẬN BÌNH VÀ CỦA ...: Âm mưu ngông cuồng độc chiếm Biển Đông, mở rộng lãnh thổ Trung Hoa của Tập Cận Bình đã lộ ra như ánh sáng giữa ban ngày.  Mới đây thôi, c...

No comments:

Post a Comment