Friday, December 6, 2013

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Tuổi phong sương ta vẫn gắng đi tìm.

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Tuổi phong sương ta vẫn gắng đi tìm.: Bố tôi có một có một cái hòm gỗ dài chừng 80cm, rộng hơn 50 và cao chừng 25 cm. Đó là hòm đồ nghề kiếm sống nuôi một gia đình gồm 6 đứa con...
và: Trịnh Sơn: 

NHỚ NHÀ

Nhớ nhà con về phía núi
Thấy ai vác rìu ngược dốc
Như cha năm nào tìm đốn nỗi buồn
Nhớ nhà con về bên sông
Ngại ngần đứng trước những người
đàn bà cõng muối
Mồ hôi mẹ rơi mặn từ thuở ấy
Nhớ nhà con về giữa phố
Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng
Bầy kiến mớ ngủ trên trang sách đời
sờn gáy
Nhớ nhà con đi một mình
Hai bàn chân quên hỏi
Cánh diều ấu thơ mắc dây vào đầu gối
Không tên
Không tôi
Không tuổi
Nhớ nhà con không về nhà
Cứ ngửa mông chờ cây roi ngày xưa quất bầm kỷ niệm

No comments:

Post a Comment