Sunday, December 29, 2013

TỄU - BLOG: BÌNH CHỌN 10 PHÁT NGÔN OÁCH NHẤT NĂM 2013

TỄU - BLOG: BÌNH CHỌN 10 PHÁT NGÔN OÁCH NHẤT NĂM 2013: 10 phát ngôn "đáng suy nghĩ" năm 2013 "Không tham nhũng lấy đâu tiền chạy chức"   Sáng 18/9, tại cuộc họp thảo lu...

No comments:

Post a Comment