Sunday, February 16, 2014

Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện- một "Nguyễn Trường Tộ" của thời "Đổi mới" !

Những tiên đoán đang là hiện thực nhỡn tiền và những ý kiến chưa cũ của một nhà tư tưởng văn hóa-chính trị từ hơn 20 năm trước: Đọc "Thư Nguyễn Khắc Viện góp ý cho Đại hội Đại biểu Toàn quốcNguồn: http://www.boxitvn.net/bai/23448


No comments:

Post a Comment