Tuesday, October 29, 2013

Nhà báo Hữu Quả: "phải chăng vùng đất Kỳ Anh đã thực sự trở thành “khu tô giới” của người Trung Quốc?!"

Quê Choa: Kỳ Anh – Một yếu địa, hãy cảnh giác!: Hữu Quả* Kỳ Anh là huyện nằm về phía đông nam của tỉnh Hà Tĩnh; vốn là một huyện nghèo, nơi từng ví “chó ăn đá, gà ăn sỏi”; sản xuất v...

No comments:

Post a Comment