Thursday, October 31, 2013

ĐBQH Dương Trung Quốc: “Vinashin đã là thảm họa. Nhưng nguồn gốc thảm họa là Vinacho, và bên cạnh là Vinachia. Đấy là sự thỏa hiệp ngầm, thỏa hiệp đen để bòn rút tài sản của nhà nước”

Đọc Vietnamnet 31/10: Vinashin hay 'Vinachia' thỏa hiệp đen bòn rút tài sản
"“Một người không có chức quyền hay là ở những doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là ăn cắp thôi, chứ họ không thể tham ô tài sản nhà nước. "
"Vinashin đã là thảm họa. Nhưng nguồn gốc thảm họa là "Vinacho", và bên cạnh là "Vinachia". Chia như thế nào? Đấy là sự thỏa hiệp ngầm, thỏa hiệp đen để bòn rút cái tài sản nhà nước...Tôi cho đó chính là con bạch tuộc xuất hiện trong xã hội hiện đại."

No comments:

Post a Comment