Saturday, October 19, 2013

DNNN: "Chữ doanh thì lỗ, chữ nhân thì… “lờ”" hay "‘Thành phần chủ đạo’ của nền kinh tế đang vắt kiệt sức dân"

Đọc Kỳ Duyên, vietnamnet.vn: "Chữ doanh thì lỗ, chữ nhân thì… “lờ”"
và Trường Giang, songmoi.vn: "‘Thành phần chủ đạo’ của nền kinh tế đang vắt kiệt sức dân"

Và lãng phí để tham nhũng? "Có 2 nghi vấn lớn trong dự án sân bay Long Thành"
Muốn tiêu tiền ở “trục đường tâm linh” Mỹ Đình-Bái Đính: Đừng đổ cho dân!

No comments:

Post a Comment