Friday, January 25, 2013

Sihanouk: "The more you lick Chinese boot the more they scorn you"

LIFE magazine, 16/2/1968, trang 37: "Càng liếm giầy tàu khựa thì chúng nó càng khinh ghét", Sihanouk nói thế vào năm 1968, nhưng rồi ông cũng không tránh khỏi dựa dẫm tàu khựa và Hunsen ngày nay cũng vậy!

No comments:

Post a Comment