Wednesday, January 16, 2013

Kinh tế-xã hội sang 2013

- Vũ Thành Tự Anh: Đối mặt với mạng nhện 'quyền và lợi'(vietnamnet.vn)
và: 'Quả đấm thép' báo cáo Thủ tướng lỗ nghìn tỷ, nợ triệu tỷ (tienphong.vn)
và: Hình dung về thuyền trưởng mới của Vinashin (Quế Hà, sgtt)

"Chạy chức là loại tham nhũng nguy hiểm nhất" (Quốc Thanh, tuoitre.vn)


Lê Châu (Thời báo kinh tế VN): Tập đoàn: Ngày ấy, bây giờ...

No comments:

Post a Comment