Tuesday, January 29, 2013

Cầu mong nghệ nhân hát sẩm Hà Thị Cầu hồi phục sức khỏe


Nghệ nhân Hà Thị Cầu: Đôi chân đã teo mất rồi 

(Nguyễn Quang Long,Tiền phong/Thể thao văn hóa, 29/1/2013)


No comments:

Post a Comment