Thursday, January 24, 2013

"Ôn cố, tri tân"- những điều cần phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai dân tộc

Bài viết đăng trên blog Huỳnh Ngọc Chênh: HUỲNH NGỌC CHÊNH: CÁI HOANG TƯỞNG CỦA CHÚNG TA: Bạn Xuân Phong vừa gởi đến một bài viết ký tên tác giả là Metamorph với nhận xét kèm theo là một bài rất hay nên đọc. Tôi đọc xong và thấy t...

Và bài viết trên dainamax tribune: dainamax tribune: Tam Giác Tây - Ta - Tầu: Nguyễn-Xuân Nghĩa & Đinh Quang Anh Thái Ngày 101010 "Giờ Giải Ảo" Ai ôi hãy chống trời Nam lại   Kẻo nữa dân ta phải cạo đầu. ...

Đọc thêm: 

Kishore Mahbubani CAN ASIANS THINK? - Leadership Crossroads

It's True.Asians Can't Think - TIME (Sin-Ming Shaw, Time, 31/5/1999)

No comments:

Post a Comment