Tuesday, January 14, 2014

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Lời khai nào của Dương Chí Dũng mới gọi là chấn độ...

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Lời khai nào của Dương Chí Dũng mới gọi là chấn động?: Nhiều tờ báo giật tile về lời khai chấn động của Dương Chí Dũng như báo Tuổi trẻ. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/589099/duo...

No comments:

Post a Comment