Wednesday, October 26, 2011

Tự chủ học đường và Trách nhiệm giải trình= nâng cao chất lượng giáo dục

Tự chủ trong giáo dục đào tạo là giải pháp nâng cao chât lượng GD ĐH được nghị quyết 14 của chính phủ thông qua 2005 mà Bộ GDĐT vẫn loay hoay không thực hiện. Còn nhìn ra xung quanh: Indonesia thực hiện cho cả Giáo dục phổ thông đây! http://www.rti.org/pubs/op-0006-1109-heyward.pdf

No comments:

Post a Comment