Friday, December 21, 2012

Quan điểm chính thống qua lời phó Ban Tuyên giáo TƯ- TS Nguyễn Thế Kỷ và Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh- Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

Hai vị lãnh đạo có bằng cấp này đã có công nói lên quan điểm chỉ đạo trong tình hình hiện nay:

Tiến sỹ Nguyễn thế Kỷ, sinh 1960, quê Nghệ An:
"Cái việc mà cái tàu Bình Minh 02 bị đứt cáp ấy. Thì cái việc này là việc mà hai cái tàu giã cào của Trung Quốc chạy phía sau gây đứt cáp, chứ không phải là cắt cáp. Cái chuyện này chúng ta đã nói với nhau rồi. “Cắt” hay là “đứt” cáp thì hai cái chuyện này bản chất nó khác nhau, bằng hai cái động tác nó khác nhau, và bản chất nó khác nhau. Ở đây không phải là chúng ta sợ chúng ta nói chệch đi, mà thực sự nó là như thế."
"Có định hướng rồi, có chỉ đạo rồi, cung cấp thông tin rồi, mà anh không chấp hành thì dứt khoát là xử lý. Thì chúng tôi đề nghị là lần này là xử lý cả về mặt đảng, cả về mặt bên nhà nước." (toàn văn)

Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh

Với TQ: "ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên.

Với Mỹ: " người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn. Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha. Tôi xin thưa với các đồng chí biết, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngày nay tôi xin nói rõ luôn, tôi nói câu này, tôi định tí nữa nói nhưng mà tôi xin nói luôn, báo cáo với các đồng chí các chuyên gia quân sự, và các chuyên gia kinh tế của họ đang nói với chúng ta, xin thưa với các đồng chí đối với giáo dục đào tạo của chúng ta, họ nói một câu như thế này các đồng chí suy nghĩ: Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại Mỹ và phương Tây. Và họ khẳng định hợp tác giáo dục là con đường ngắn nhất để cải thiện hình ảnh con người Mỹ trong con mắt người Việt Nam ở thế hệ tương lai. Thông qua giáo dục đào tạo là con đường ngắn nhất, con đường hiệu quả nhất để cải thiện hình ảnh người Mỹ trong con mắt thế hệ trẻ người Việt Nam. Cho nên một trong 9 mũi tiến công là người Mỹ đang thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của chúng ta.

Lý tưởng : "tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu"(toàn văn)

(Đại tá Trần Đăng Thanh đang nổi tiếng thế giới vì đã làm "lộ bí mật quốc gia": State secrets revealed in Vietnam, By David Brown

CÁC Ý KIẾN PHÂN TÍCH BÀI NÓI CỦA TRẦN ĐĂNG THANH: 1) GS. Nguyễn Đăng Hưng: Thử xét khía cạnh học thuật của bài giảng của PGS Đại tá Trần Đăng Thanh; Đào Tiến Thi: CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH QUA BÀI GIẢNG CHO CÁC HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC  ; Trần Kinh Nghị: Lẫn lộn bạn/thù, tù mù chiến lược; Đỗ Đức: Sổ hưu

 

Và hiện thực về người "bạn tốt" của dân tộc Việt Nam trên báo An ninh Thủ đô:

Quan điểm Vietnam  trong con mắt nhà phân tích ngoại quốc: Challenging ASEAN:The US Pivot Through Southeast Asia’s Eyes By Donald K. Emmerson

 

No comments:

Post a Comment